Poprzednie edycje

RODZINNA AKADEMIA SPOŁECZNA 2017

Istotą projektu było wsparcie form integracji dzieci i osób dorosłych poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i dorosłych w zajęciach rekreacyjnych i pozalekcyjnych w okresie do końca XII 2017 r.

Projekt dotyczył dzieci i osób dorosłych zamieszkałych na terenie Białegostoku (w szczególności Starosielc) oraz pobliskich miejscowości (nie dalej niż 40 km od Białegostoku) w woj. podlaskim, głównie pochodzących z rodzin wielodzietnych.

 

– AKADEMIA TRADYCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

– AKADEMIA TEATRU, MUZYKI I TAŃCÓW DAWNYCH

– AKADEMIA JĘZYKÓW

– AKADEMIA SZACHOWA

– AKADEMIA RYCERSKA

– WYJAZDOWE WARSZTATY STAROPOLSKIE NA ZAMKU W GNIEWIE

 

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie w ramach Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych Arturem Olechno, wykładowcy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Tematem wykładu i spotkania będzie:
ZASADA KONSTYTUCJONALIZMU A PRAKTYKA USTROJOWA

TERMIN I MIEJSCE:
16 listopada (sobota) 2017 r., godz.: 19:00
Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
ul. Szkolna 2A, Białystok (aula szkolna)


Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie w ramach Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych Sławomirem Skibą, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Polonia Christiana”.

Tematem wykładu i spotkania będzie:
WOJNA PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI I CYWILIZACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

TERMIN I MIEJSCE:
4 listopada (sobota) 2017 r., godz.: 19:30
Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
ul. Szkolna 2A, Białystok (aula szkolna)


Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie w ramach Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych z Panem Jackiem Bartyzelem, publicystą, działaczem społecznym, nauczycielem akademickim..

Tematem wykładu i spotkania będzie:
KLASYCZNA A NOWOŻYTNA FILOZOFIA POLITYKI.

TERMIN I MIEJSCE:
28 października (sobota) 2017 r., godz.: 19:00
Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
ul. Szkolna 2A, Białystok (aula szkolna)

 


Zapraszamy Państwa na spektakl teatralny  pt.: „Sprawa Fatimy” grupy „Słudzy Jej Królewskiej Mości”. Spektakl odbywa się w ramach Akademii Teatru.

Czas trwania ok. 1,5 godziny z 10-minutową przerwą.
Wstęp wolny.

Ze względu na charakter przedstawienia po rozpoczęciu spektaklu osoby spóźnione zostaną wpuszczone na salę dopiero podczas antraktu.

 

TERMIN I MIEJSCE:
27 października (sobota) 2017 r., godz.: 18:30
Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
ul. Szkolna 2A, Białystok


Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie w ramach Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych z Panem Pawłem Milcarkiem, filozofem, publicystą, założycielem i redaktorem naczelny kwartalnika Christianitas.

Tematem wykładu i spotkania będzie:
Wprowadzenie do Filozofii.

TERMIN I MIEJSCE:
10 października (wtorek) 2017 r., godz.: 19:00
Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
ul. Szkolna 2A, Białystok (aula szkolna)


Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie w ramach Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych  z Panem Aleksandrem Stralcov-Karwackim, członkiem Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Polonica-Lithuanica, białoruskim działaczem, konserwatywnym publicystą i monarchistą.
Tematem wykładu będzie: Znaczenie cywilizacyjne trwania Polaków na Wschodzie.

TERMIN I MIEJSCE:
Poniedziałek 8 września 2017 r., godz.: 19:00 na auli szkoły przy ul. Szkolnej 2A.

 


Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie w ramach Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych  z Panem prof. UAM dr hab. Markiem Budajczakiem.
Tematem wykładu będą: Meandry współczesnego systemu edukacji.

TERMIN I MIEJSCE:
Poniedziałek 8 maja 2017 r., godz.: 19:00 na auli szkoły przy ul. Szkolnej 2A.

 


Zapraszamy Państwa na spotkanie w ramach Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych  z Panem Jackiem Hogą – prezesem Fundacji AD ARMA.
Tematem wykładu będą Aktualne perspektywy obronne dla Polski oraz rola Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle amerykańskich planów na 2017 rok.
TERMIN I MIEJSCE:
Poniedziałek 27 marca 2017 r., godz.: 19:00 na auli szkoły przy ul. Szkolnej 2A.