Nasze Akademie

Istotą projektu jest wsparcie form integracji dzieci i osób dorosłych poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i dorosłych zamieszkałych na terenie Białegostoku oraz pobliskich miejscowości, w szczególności pochodzących z rodzin wielodzietnych, w zajęciach rekreacyjnych i pozalekcyjnych w okresie do końca XII 2019 r. Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych (również uczestniczących w formie wolontariatu) w Akademii Rycerskiej, Akademii Muzyki, Teatru i Tańców Dawnych, klubu szachowego, Akademii Języków oraz Staropolskich Ferii Artystycznych oraz Wyjazdowych Warsztatów Staropolskich. Osoby dorosłe będą uczestniczyć w Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych.
Projekt jest skierowany do 24 osób dorosłych oraz 45 dzieci (w wieku 6-18 lat) zamieszkałych na terenie miasta Białystok oraz sąsiednich miejscowości (nie dalej niż 40 km od Białegostoku) w woj. podlaskim.

Na RODZINNĄ AKADEMIĘ SPOŁECZNĄ składają się następujące formy wsparcia:

– AKADEMIA TRADYCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

– AKADEMIA TEATRU, MUZYKI I TAŃCÓW DAWNYCH

– AKADEMIA JĘZYKÓW

– AKADEMIA SZACHOWA

– AKADEMIA RYCERSKA

– STAROPOLSKIE FERIE ARTYSTYCZNE

– WYJAZDOWE WARSZTATY STAROPOLSKIE

 

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich