RYCERSKA

16 dzieci (w dwóch grupach), 1 x w tyg 3 h zegarowe

Akademia Rycerska – udział w niej weźmie 16 uczestników/czek (dzieci) podzielonych na 2 grupy: 1 grupa/8 osób. Łącznie 288h zajęć. 1 grupa-144h (80h w 2018 r., 208h w 2019 r.)

Zajęcia realizowane będą w okresie 15.IX – 15.XII 2018 r., II-VI 2019 r. oraz IX-XII 2019 r. / raz w tygodniu po 3h zegarowe przez doświadczonych praktyków w w/w zakresie.  Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce a (przy sprzyjających warunkach pogodowych – na wolnym powietrzu).

Oprócz nauki szermierki zajęcia będą się ogniskowały wokół idei rycerskiej realizowanej przez naszych przodków w ciągu dziejów Polski. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, między innymi: role playing (żywa historia – reaktywacja), elementy archeologii doświadczalnej. W ramach zajęć uczestnicy mają szanse wcielić się w różne role społeczne. Od poziomu decyzyjnego (władca, pan na włościach) do poziomu wykonawcy (rzemieślnik, rycerz). Podczas gier umożliwione zostanie spojrzenie na działania ludzi w przeszłości z różnych perspektyw, gospodarczej, lokalnej, aż po geopolityczne.