DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

24 pokazy; w 2018 roku – 8 pokazów filmów; w 2019 roku – 16 pokazów filmów

Uzupełnieniem programu wykładów będą projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego w ramach Akademii. Możliwość prowadzenia dysput na tematy związane z prezentowanymi filmami o tematyce społecznej będą praktyczną szkołą aktywności obywatelskiej. W skrócie projekcje filmów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego będą polegać na części pokazu filmu oraz dyskusji na jego temat. Do dyskusji będą zapraszani przedstawiciele danej branży, a także w ramach możliwości ich autorzy lub reżyserzy itd.

Filmy historyczne, biograficzne, społeczno-polityczne – które zwykle funkcjonują w tzw. „drugim obiegu”, które są rzadko pokazywane w telewizji. Filmy prezentowane będą w nowo wyposażonej sali. Filmy mają za zadanie promować prawidłowe postawy wśród obywateli, pracę u podstaw, aktywność społeczno-obywatelską. Filmy będą elementem budowania świadomości pokoleniowej wśród obywateli.