WYJAZDOWE WARSZTATY STAROPOLSKIE

„Szlakiem Orlich Gniazd”
40 dzieci (lipiec 2019)

Wyjazdowe Warsztaty Staropolskie – Szlakiem Orlich Gniazd – będą miały na celu edukacje historyczną i patriotyczną dzieci i młodzieży. Wyjazd do Rzędkowic w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zorganizowany zostanie w pierwszej połowie VII 2019 r. W wyjeździe wezmą udział chętne dzieci i młodzież uczestniczące w projekcie w wieku od 8 do 18 oraz kierownik wycieczki i minimum 3 opiekunów (1 opiekun na 13-14 dzieci). Łącznie 44 osoby (40 dzieci, kierownik wycieczki, 3 opiekunów). Wyjazd zostanie zorganizowany zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymogami bezpieczeństwa (m.in. zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (DzU z 2001 r., Nr 101, poz. 1095).
Dogodne położenie pensjonatu pozwala na rozpoczęcie wędrówek pieszych w kierunku Skałek Rzędkowickich około 500 metrów od Farmy Ametyst. Penjonat posiada 44 miejsca noclegowe: 2 pokoje 1 osobowe 4 pokoje 2 osobowe 6 pokoi 3 osobowe 4 pokoje 4 osobowe, Każdy z pokoi wyposażony jest w łazienkę z kabinę prysznicową, telewizor LCD, telewizję kablową. W całym Pensjonacie istnieje dostęp do bezprzewodowego internetu wi-fi.
Wyjazdowe Warsztaty to letni wyjazd organizowany dla dzieci oraz dorosłych wolontariuszy biorących udział w poszczególnych Akademiach. Jako miejsce pobytu wybrano Rzędkowice – malowniczo położoną miejscowość w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nieopodal której położone są Skały Rzędkowickie.
Skałki Rzędkowickie tkwią w grzbiecie, który ciągnie się ok. 1 km. Jego zachodni kraniec znajduje się na skraju wsi Rzędkowice. Skały te tworzą największy na Jurze mur skalny, który z daleka przypomina jednolity twór bez żadnych wyłomów. W większości skalne ścianki mają ekspozycję południową. Dzięki temu są niezwykle atrakcyjne dla amatorów wspinaczek. Podczas Wyjazdu zaplanowano również rekreacyjne zajęcia wspinaczkowe dla uczestników.
Wyjazd będzie miał walory integracyjne a także będzie ukoronowaniem i praktycznym (sprawdzianem) umiejętności i wiadomości historycznych nabytych w realizowanych Akademiach. W szczególności wycieczki szlakiem orlich gniazd – średniowiecznych warowni zbudowanych przez Kazimierza Wielkiego i po sanktuariach Jury Krakowsko- Częstochowskiej będą nawiązywały do Staropolskich aktywności kultywowanych przez uczestników/czki Akademii Rycerskiej oraz Teatru, Muzyki i Tańców Dawnych.

Czas trwania wyjazdu: 6 dni – Podczas wszystkich dni uczestnicy/czki będą zakwaterowani w Pensjonacie Ametyst w Rzędkowicach. W ramach każdego dnia będą objęci pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja).