TEATRU, MUZYKI I TAŃCÓW DAWNYCH

15 dzieci i 5 os. dorosłych, 2 spotkanie w tygodniu po 2 h.

Akademia teatru, muzyki i tańców dawnych, realizowana w okresie od 15.IX .2018 r. do XII.2019 r. Udział weźmie: min. 20 osób w tym min. 15 uzdolnionych dzieci oraz 5 dorosłych (rodziców dzieci).

Akademia będzie przybliżać młodym ludziom, a także całym rodzinom staropolskie tradycje wspólnego muzykowania, tańców a także elementów teatru, jasełek, herodów, misteriów itp , a w ten sposób będzie wpływać na integrację. Nauka gry na instrumentach dawnych (flety, lira korbowa, lutnia, gitara, psalterium) nauka tańca dworskiego i staropolskiego, nauka obyczajów i tradycji staropolskich, wykonywanie prostych instrumentów muzycznych, wykonywanie elementów strojów i ubioru z dawnych epok, nauka śpiewu pieśni staropolskich świeckich i religijnych ma uwrażliwiać na sztukę w kontekście tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej części Europy. Istotną cechą zajęć będzie ich otwarcie na całe rodziny, możliwość współpracy rodziców przy przygotowaniu strojów, instrumentów. W ramach projektu zostaną zorganizowane cztery pikniki rodzinne – na piknikach zostaną zaprezentowane efekty z realizowanych w ramach akademii muzyki, teatru i tańców ludowych zajęć. Wystąpią dzieci, wspólnie z dorosłymi, a także ich nauczycielami.