JĘZYKÓW

j. łaciński – 10 dzieci i 10 dorosłych, j. angielski 20 dzieci (w 2 gr.) 2 x w tygodniu po 2 h.

Języki klasyczne dla 20 uczestników (10 dzieci i 10 dorosłych) podzielonych na 2 grupy. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2h zegarowe. Okres realizacji 15.IX – 15.XII 2018 r., II-VI 2019 r. oraz IX-XII 2019 r., łącznie zrealizowanych zostanie 352 h (średnio: 96 h w 2018 r. i 256 h w 2019 r.) – odpowiednio 176 h dla każdej grupy.
Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników/czek – w tygodniu lub w weekend, w zależności od potrzeb.

Nauka języków klasycznych – łaciny i greki jeszcze przed wojną obowiązkowa w większości Szkół. Obecnie występuje rzadko i to zazwyczaj w szkołach na poziomie średnim (licea) i wyższym (prawo, medycyna). Nauka języków klasycznych w wieku szkolnym z udziałem rodziców dzieci, oprócz integracji rodzin, wywrze pozytywny wpływ na znajomość nowożytnych języków obcych, które częstokroć wprost wywodziły się z języków klasycznych, jak choćby oczywiste pokrewieństwo łaciny i języków romańskich. Będąc podstawą lingwistyczną dla wielu języków, języki klasyczne będą wykładane ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i gramatyki, które stanowią fundament dla poznawania współczesnych języków obcych.

Język angielski – 20 uczestników (20 dzieci) podzielonych na 2 grupy/ zajęcia będą odbywać się 2 raz w tygodniu po 2 h zegarowe. Okres realizacji 15.IX – 15.XII 2018 r., II-VI 2019 r. oraz IX-XII 2019 r., łącznie zrealizowanych zostanie 374 h (średnio: 118 h w 2018 r. i 256 h w 2019 r.),odpowiednio 187 h dla każdej grupy. Zajęcia będą ukierunkowane na zminimalizowanie dysproporcji wiedzy z języka angielskiego oraz nadrabianie zaległości szkolnych. Zajęcia będą w szczególności realizowane przez metody interaktywne: śpiewanie angielskich piosenek, powtarzanie wierszyków, scenki sytuacyjne.