Strona główna

Rodzinna Akademia Społeczna
2018-2019

Istotą projektu jest wsparcie form integracji dzieci i osób dorosłych poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i dorosłych w zajęciach rekreacyjnych i pozalekcyjnych w okresie do końca XII 2017 r. Projekt dotyczy dzieci i osób dorosłych zamieszkałych na terenie Białegostoku (w szczególności Starosielc) oraz pobliskich miejscowości (nie dalej niż 40 km od Białegostoku) w woj. podlaskim,  głównie pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Na RODZINNĄ AKADEMIĘ SPOŁECZNĄ składają się następujące formy wsparcia:

– AKADEMIA TRADYCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

– DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

– AKADEMIA TEATRU, MUZYKI I TAŃCÓW DAWNYCH

– AKADEMIA JĘZYKÓW

– AKADEMIA SZACHOWA

– AKADEMIA RYCERSKA

– STAROPOLSKIE FERIE ARTYSTYCZNE

– WYJAZDOWE WARSZTATY STAROPOLSKIE

 


 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich