TRADYCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 2017

24 os. dorosłe, 2 spotkania w miesiącu po 4h

Akademia Tradycji i Umiejętności Społecznych (połączona z projekcjami Dyskusyjnego Klubu Filmowego). Liczba uczestników/czek akademii: 24 osób dorosłych. Spotkania Akademii realizowane będą 2 razy w miesiącu po 4h zegarowe. III-VI – 8 spotkań, IX-XI- 7 spotkań, łącznie 15 spotkań, 60 godzin. Spotkania w godzinach popołudniowych także w soboty / niedziele, miejsce spotkań: sala wykładowa w budynku po tzw. starej szkole w Starosielcach.

Celem Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych jest przygotowanie do funkcjonowania w życiu publicznym osób, które pragną swoją wiedzą i sprawnościami w sposób odpowiedzialny angażować się zarówno w życie społeczności lokalnej, jak i większej – państwowej i narodowej. Podstawą kształcenia w Akademii jest wiedza ogólna, pomagająca w rozumieniu bytu osobowego w jego uwarunkowaniach indywidualnych i społecznych, związku natury ludzkiej z relacjami społecznymi w rodzinie, społeczności lokalnej narodzie/państwie. W końcu jej celem jest też zdobycie przez uczestników konkretnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu i metod aktywizacji społeczności lokalnej. Zajęcia akademii trwają 10 miesięcy, podzielone są na dwa semestry.

Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do filozofii,
2. Antropologia filozoficzna z elementami etyki,
3. Wychowanie klasyczne.
4. Cel i istota.
5. Aretologia,
6. Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski,
7. Polityczne ideologie współczesnego świata,
8. Filozofia polityki.
9. Klasyczne rozumienie polityki,
10. Od demokracji antycznej do demokracji współczesnej,
11. Zderzenie cywilizacji na tle współczesnej sytuacji międzynarodowej,
12. Miejsce partii politycznych w życiu społecznym,
13. Rola mediów w polityce,
14. Samorządność w Polsce.
15. Ustawy regulujące funkcjonowanie samorządu.
16. Kompetencje poszczególnych szczebli samorządowych,
17. Prakseologia cywilizacyjna.
18. Umiejętność aktywizacji społeczności lokalnych.