JĘZYKÓW 2017

j. łaciński – 8 dzieci i 8 dorosłych, j. angielski 16 dzieci (w 2 gr.)2 x w tygodniu po 2 h

Języki klasyczne dla 16 uczestników (8 dzieci i 8 dorosłych) podzielonych na 2 grupy. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2h zegarowe. Okres realizacji III-VI oraz IX-XII 2017, łącznie zrealizowanych zostanie 112 h – odpowiednio 56 h dla każdej grupy Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników/czek – w tygodniu lub w weekend, w zależności od potrzeb.

Nauka języków klasycznych – łaciny i greki jeszcze przed wojną obowiązkowa w większości Szkół. Obecnie występuje rzadko i to zazwyczaj w szkołach na poziomie średnim (licea) i wyższym (prawo, medycyna). Nauka języków klasycznych w wieku szkolnym z udziałem rodziców dzieci, oprócz integracji rodzin, wywrze pozytywny wpływ na znajomość nowożytnych języków obcych, które częstokroć wprost wywodziły się z języków klasycznych, jak choćby oczywiste pokrewieństwo łaciny i języków romańskich. Będąc podstawą lingwistyczną dla wielu języków, języki klasyczne będą wykładane ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i gramatyki, które stanowią fundament dla poznawania współczesnych języków obcych.

Język angielski – 16 uczestników (16 dzieci) podzielonych na 2 grupy/ zajęcia będą odbywać się 2 raz w tygodniu po 2h zegarowe. Okres realizacji III-VI oraz IX-XII 2017, łącznie zrealizowanych zostanie 112 h – odpowiednio 56 h dla każdej grupy. Zajęcia będą ukierunkowane na zminimalizowanie dysproporcji wiedzy z języka angielskiego oraz nadrabianie zaległości szkolnych. Zajęcia będą w szczególności realizowane przez metody interaktywne: śpiewanie angielskich piosenek, powtarzanie wierszyków, scenki sytuacyjne.