TEATRU, MUZYKI I TAŃCÓW DAWNYCH 2017

15 dzieci i 5 os. dorosłych (w 3 grupach), 1 spotkanie w tygodniu po 2 h

Akademia teatru, muzyki i tańców dawnych, realizowana w okresie od III 2017 roku. Udział weźmie: 15 uzdolnionych dzieci oraz 5 dorosłych (rodziców dzieci) podzielonych na 3 grupy – każda po 5 osób + dorośli dołączają do grup adekwatnie do grup swoich dzieci. 1 spotkanie w tygodniu po 2h zegarowe dla każdej z grup przez okres 7 miesięcy, łącznie 162 godzin, każda grupa po 54 godzin. Terminy spotkań możliwe w każdy dzień tygodnia zgodnie z preferencjami uczestników/czek projektu. Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce.

Akademia będzie przybliżać młodym ludziom, a także całym rodzinom staropolskie tradycje wspólnego muzykowania, tańców a także elementów teatru, jasełek, herodów, misteriów itp , a w ten sposób będzie wpływać na integrację. Nauka gry na instrumentach dawnych (flety, lira korbowa, lutnia, gitara, psalterium) nauka tańca dworskiego i staropolskiego, nauka obyczajów i tradycji staropolskich, wykonywanie prostych instrumentów muzycznych, wykonywanie elementów strojów i ubioru z dawnych epok, nauka śpiewu pieśni staropolskich świeckich i religijnych ma uwrażliwiać na sztukę w kontekście tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej części Europy. Istotną cechą zajęć będzie ich otwarcie na całe rodziny, możliwość współpracy rodziców przy przygotowaniu strojów, instrumentów. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa pikniki rodzinne – na piknikach zostaną zaprezentowane efekty z realizowanych w ramach akademii muzyki, teatru i tańców ludowych zajęć. Wystąpią dzieci, wspólnie z dorosłymi, a także ich nauczycielami.