WYJAZDOWE WARSZTATY STAROPOLSKIE 2017

45 dzieci (24-27 VII 2017)

Wyjazd do Zamku w Gniewie zorganizowany zostanie od 24 do 27 lipca 2017 r. W wyjeździe wezmą udział wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie oraz kierownik wycieczki i minimum 3 opiekunów (1 opiekun na 15- oro dzieci). Łącznie 49 osób (45 dzieci, kierownik wycieczki, 3 opiekunów). Wyjazd zostanie zorganizowany zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymogami bezpieczeństwa (m.in. zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (DzU z 2001 r., Nr 101, poz. 1095)
Wyjazdowe Warsztaty to letni wyjazd organizowany dla dzieci oraz dorosłych wolontariuszy biorących udział w poszczególnych Akademiach. Jako miejsce pobytu wybrano Zamek w Gniewie. Został on zbudowany przez Zakon krzyżacki na planie czworoboku po 1290 roku i rozbudowany w XIV i XV wieku, następnie od połowy XV w. do 1772 roku był siedzibą polskich starostów. Zamek został poważnie zniszczony w pożarze w 1921 r. Jego odbudowa rozpoczęła się w roku 1968, a zakończyła w 1974. W jej trakcie przywrócono częściowo wygląd zamku z czasów średniowiecza. Obecnie na zamku odbywają się turnieje rycerskie, pokazy kowalstwa artystycznego, kolonie i inne imprezy kulturalne i integracyjne.
Wyjazd będzie miał walory integracyjne a także będzie ukoronowaniem i praktycznym (sprawdzianem) umiejętności i wiadomości historycznych nabytych w realizowanych Akademiach.
Czas trwania wyjazdu: 4 dni
Podczas wszystkich dni uczestnicy/czki będą zakwaterowani w Pałacu Myśliwskim w kompleksie Zamkowym.

Program wyjazdu:

I dzień:
1. Przyjazd i zakwaterowanie
2. Warsztaty dawnych rzemieślników: Pod opieką przewodnika uczestnicy/czki zwiedzą warsztaty: tkacki, drukarski, garncarski, strzelnicę Zamkową (zapoznają się m.in. z budową i użyciem kuszy i łuku)
3. Obiad
4. Żywa lekcja historii – pokaz konny “Husaria Chluba Oręża Polskiego”. Podczas lekcji żywej historii uczestniczy/czki wezmą udział w nocnym spacerze z pochodniami po zamku, który ma na celu przybliżenie ciemnych zakamarków gniewskiej warowni.
5. Kolacja

II dzień:
1. Śniadanie
2. Widowisko multimedialne – “Wakacje z duchami” – uczestnicy/czki przenoszą się do nieistniejącego świata duchów. W otoczenie walących się murów, płonących stropów, bezgłowych rycerzy. Przedstawienie zachwyca, uczy i dostarcza tematów na wiele ciekawych dyskusji. Postaciom głosu użyczyli znani polscy aktorzy: Królowa Marysieńka – Danuta Stenka, Król Jan III Sobieski – Tomasz Kot, Dobry komtur Zygmunt – Henryk Zalesiński, Zły komtur Zygfryd – Florian Staniewski
3. Obiad
4. Spektakl – Zbrojownia Zamku Gniew – Staropolska Sztuka Wojenna – spektakl realizowany w Zbrojowni znajdującej się w piwnicy skrzydła wschodniego Zamku Gniew. Uczestniczy/czki projektu są oddawani pod komendę dwóch żołnierzy Żółtego Regimentu Piechoty, którego uzbrojenie jest przechowywane w zbrojowni zamku. Uczestnicy/czki projektu przez piechurów są zapoznawani z zasadami staropolskiej sztuki wojennej, skupiając się przede wszystkim na piechocie polskiej i autoramencie cudzoziemskim. Uczestnicy/czki poznają skutki użycia polskiej szabli, śmiercionośne muszkiety, pistolety i artylerię.
5. Ognisko na podzamczu – kolacja zorganizowana w formie ogniska w pieczeniem kiełbasek.

III dzień:
1. Śniadanie
2. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Spacer po średniowiecznych uliczkach 700 letniego miasta Gniewa.
3. Obiad
4. Wycieczka edukacyjna gondolą szlakiem JANA III SOBIESKIEGO – dla chętnych uczestników/czek zostanie zorganizowany rejs gondolą podczas którego można podziwiać ptactwo i zwierzynę żerującą w strefie chronionego krajobrazu Natura 2000.
5. Kolacja

IV dzień:
1. Śniadanie
2. Wykwaterowanie i wyjazd

 

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020